Contact us

Xizixiao (GOTS)Elevator Co., Ltd.

Headquarters: 13th Floor, Building 12, Xincheng Pioneering Center, Zengcheng Low Carbon Headquarters Park, 400 Xincheng Avenue, Zengcheng District, Guangzhou

Tel

0086-13226684419

WhatsApp

0086-13226684419

Fax

020-32633078

Email

xizixiao01@chinaxots.com

National Branch

Sichuan Branch
Hubei Branch
Hunan Branch
Jiangxi Branch
Yunnan Branch
Guizhou Branch
Hebei Branch
Henan Branch
Fujian Branch
Zhejiang Branch
Shanxi Branch
Shanxi Branch
Hainan Branch
Beijing Branch
Jilin Branch
Guangxi Branch
Liaoning Branch
Anhui Branch